• Przyjaciele, sojusznicy, entuzjaści, klienci, pracownicy [eS]

  Możecie oddać swój głos na przedsiębiorstwo społeczne, które chcielibyście wyróżnić w 8. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia.

  To Wasze głosy przesądzą o tym, kto w tym roku dostanie Nagrodę Publiczności. Jej laureat otrzyma statuetkę i 3000 złotych.

   

  Głosowanie trwa do 10 października 2018 (do 23:59).

 • Co nowego?

  W mechanice 8. edycji Konkursu [eS] wprowadziliśmy kilka zmian:

  Wystarczy

  rok

  działalności

  Zdecydowaliśmy się otworzyć możliwość udziału w konkursie młodszym podmiotom.

   

  W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które są na rynku przynajmniej 12 miesięcy i będą miały do końca lipca zamknięty pełen rok obrotowy dokumentacja za rok 2017.

  Zgłoszenie

  lub

  nominacja

  Otworzyliśmy możliwość nominacji przedsiębiorstwa do udziału w 8. edycji.

   

  Nominacje może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, jednostka organizacyjna (także samorządowa) oraz każdy inny podmiot działający zgodnie z polskim prawem.


   

  Nowi

  Partnerzy Konkursu

  Cieszymy się, że w tym roku zdecydowali się wesprzeć Konkurs nowi Partnerzy.

   

  Do grona Partnerów dołączyli Orange, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Kolejny rok są z nami TISE, PWC Polska i ANG Spółdzielnie.

  Nagroda Publiczności znów finansowa

  Do wygrania w głosowaniu Publiczności, będzie w tym roku 3000 złotych.

   

  Nagroda przyznawana zostanie na podstawie głosowania on-line. W głosowaniu publiczności wezmą udział wszyscy tegoroczni Finaliści.

 • Kalendarium 8. edycji Konkursu [eS]

  1

  maj-czerwiec

  Na zgłoszenia/nominacje przedsiębiorstw społecznych do 8. edycji Konkursu [eS] czekamy do 22 czerwca!

  2

  lipiec

  Eksperci skontaktują się z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do Konkursu po ocenie formalnej. Zbiorą dodatkowe informacje i dokonają oceny.

  3

  sierpień-wrzesień

  Odbędą się wizyty studyjne w najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach. Po wizytach sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu [eS].

  4

  początek października

  Odbędzie się głosowanie publiczności, a Rada Konkursu wybierze laureatów poszczególnych nagród.

  5

  15. października

  Spotkamy się na uroczystej Gali rozdania nagród. W tym roku odbędzie się ona przy okazji Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Krakowie.

 • Partnerzy Konkursu

  To dzięki ich zaangażowaniu możemy nagradzać przedsiębiorców społecznych.

   

   

 • Nagrody

  Konkurs [eS] jest okazją do zdobycia nagród finansowych i mentoringu.

  W tym roku do zdobycia będzie:

  Nagroda Główna

  15 000 złotych

  Nagrodę Główną i tytuł "Przedsiębiorstwa Społecznego Roku" zdobywa jedno przedsiębiorstwo społeczne najlepiej radzące sobie na rynku, oferujące produktów lub usług wysokiej jakości i mające przy tym istotny wpływ na rozwiązanie ważnego problemu społecznego.

  Pomysł na Rozwój

  10 000 złotych

  Nagrodą Pomysł na Rozwój Rada Konkursu nagrodzi przedsiębiorstwo wyróżniające się innowacyjnością w działaniu. Mające dobry plan, jak rozwijać swoją działalność w dotychczasowym lub w nowych obszarach.

  Odkrycie Roku

  5 000 złotych

  Nagrodą Odkrycie Roku Rada Konkursu nagrodzi przedsiębiorstwo działające co najmniej od roku, zgłaszającej się do konkursu po raz pierwszy i rokujące - zdaniem Rady - największe nadzieje na przyszłość.

  Nagroda Publiczności

  3 000 złotych

  Nagroda Publiczności przyznawana zostanie na podstawie internetowego głosowania publiczności, przeprowadzonego na stronie Konkursu. W głosowaniu publiczności wezmą udział wszyscy tegoroczni Finaliści.

  Mentoring PwC

  Nagrodą niefinansowa w formie mentoringu biznesowego dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Eksperci - Wolontariusze PwC będą pracować z nagrodzonymi przedsiębiorstwami, wspierając ich rozwój w określonych wspólnie obszarach.

 • Rada Konkursu [eS]

   

  Rada Konkursu skupia osoby odgrywające w obszarze ekonomii społecznej rolę autorytetów oraz osoby o ugruntowanej pozycji w instytucjach finansowych lub biznesowych. Zadaniem Rady jest dokonanie wyboru laureatów Konkursu spośród finałowych zgłoszeń, rekomendowanych przez Ekspertów Konkursu.

 • Członkowie Rady Konkursu

  Henryk Wujec

  Fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa. Działa w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (www.skes.pl). Jest zastępcą przewodniczącego zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej. Był doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.

  Witold Drożdż

  Od 2012 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska oraz Członek Rady Fundacji Orange. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej. Jest laureatem nagród Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Członek Rady Głównej Business Centre Club. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.

  Zbigniew Gajewski

  Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan oraz dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości młodych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ekspertem ośrodka THINK TANK, członkiem rad Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Były pracownik naukowy, dziennikarz biznesowy, redaktor i wydawca.

  Włodzimierz Grudziński

  Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2007 był Prezesem Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE SA. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zasiada w Radach Nadzorczych TISE SA, Blikle SA oraz w Radzie Fundacji Zdrowie.

  Małgorzata Marek

  Manadżer ds. odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Od kilku lat wspiera przedsiębiorstwa społeczne dzieląc się z nimi wiedzą, jak również propagując w środowisku biznesowym współpracę z nimi. Uczestniczyła lub uczestniczy w pacach: Zespołu ds. odpowiedzialnych przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, grupach roboczych przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polsko-Brytyjskiej Izbie Handlowej, komitecie ds. CSR przy Francuskiej Izbie Przemysłowej.

  Artur Nowak-Gocławski

  Szef Grupy ANG, która skupia firmy rozwijające projekty związane z finansami i spółdzielczością. Zwolennik społecznościowego podejścia do budowy kultur organizacyjnych, zrównoważonego biznesu i społecznej odpowiedzialności firm. Założyciel i szef powstałej w 2013 r. Fundacji „Będę Kim Zechcę”. Pomysłodawca i inicjator wielu projektów promujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (m.in. NieNieOdpowiedzialni.pl), aktywnie działa w organizacjach społecznych i branżowych, bierze udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych. Autor artykułów traktujących o odpowiedzialnej branży finansowej i zaangażowaniu społecznym biznesu.

  Kamila Orłowska

  Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu i Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Trener, lustrator, społecznik, spółdzielca w trzecim pokoleniu. Od wielu lat wspiera grupy inicjatywne i spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa społeczne wiedzą z zakresu spółdzielczości, marketingu, organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw.

  Karol Sachs

  Architekt urbanista. Jest Prezydentem FEBEA. Od 1982 r. pracuje dla banku Crédit Coopératif, w którego Dyrekcji Generalnej odpowiada za kwestie związane z solidarnym i alternatywnym finansowaniem. W 1990 roku był inicjatorem utworzenia BISE S.A., a w 2001 r. pracował nad uruchomieniem FEBEA. Jest wice-prezydentem SEFEA (Société Européenne de Finances EthiquesAlternatives) w Padwie i wice-prezydentem spółki COOPEST w Brukseli.

  Ewa Stachura - Kruszewska 

  Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, radca prawny. Pracowała przez szereg lat w pionach prawnych PLL LOT i TUiR Warta S.A. piastując kierownicze stanowiska. Od 1995 nieprzerwanie związana jest z ekonomią społeczną, której podmiotem są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Od 23 lat pracuje w pierwszym i największym wzajemnościowym zakładzie ubezpieczeń Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu, a wcześniej Wiceprezesa Zarządu. Przez szereg lat była członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń i jest członkiem Komisji Ubezpieczeń Wzajemnych tej Izby.

  Joanna Wardzińska

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996 – 2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku jako wiceprezes TISE zajmuje się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej, jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej, ABC SA.

 • Patronaty

  8. edycję Konkursu [eS] patronatem objęły redakcje:

   

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  Jak mogę się zgłosić do Konkursu [eS]?

  Chcąc zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz on-line dostępny tu >

  Pytamy w nim o najważniejsze informacje odnośnie przedsiębiorstwa, zatrudnionych osób, oferowanych usług i produktów. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób udaje Wam się łączyć działalność społeczną z obecnością na rynku, ale też co w Waszej działalności jest specyficznego, ciekawego, wartego opowiedzenia.

   

  Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2018.

  Kto może nominować przedsiębiorstwo do Konkursu?

  Nominacje może zgłosić osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje gospodarcze, jednostki organizacyjne (także samorządowe) oraz wszelkie inne podmioty działające zgodnie z polskim prawem. Aby nominować podmiot do udział w Konkursie należy wypełnić formularz dostępny tu>

   

  Na nominacje czekamy do 22 czerwca 2018.

  Jakie podmioty mogą wziąć udziału w Konkursie?

  W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które są na rynku przynajmniej 12 miesięcy i będą miały zamknięty pełen rok obrotowy dokumentacja za rok 2017.

   

  W Konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty:

   

  - organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą. Nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

  - organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;

  - spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

  - spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

  - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;

  - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Które podmioty nie mogą wziąć udziału w Konkursie?

  W konkursie nie mogą wziąć udziału:

   

  - Laureaci Nagrody Głównej nie mogą wziąć udziału w dwóch kolejnych edycjach Konkursu od wygranej edycji.

  - Fundacje i stowarzyszenia prowadzące wyłącznie działalność odpłatną statutową

  - Centra Integracji Społecznej
  - Zakłady Aktywności Zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

   

  Oznacza to, że do udziału w Konkursie mogą się zgłosić jedynie zakłady aktywności zawodowej, które prowadzone są przez stowarzyszenia lub fundacje.

  Czy załącznikiem do formularza zgłoszeniowego mogą być dokumenty finansowe, które nie są zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie?

  Tak, można załączyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdzoną przez organ zarządzający podmiotu - zarząd. Dokumenty te nie muszą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

  Na co mogę przeznaczyć wygrane w Konkursie pieniądze?

  Wygraną można przeznaczyć do dowolny cel. Nie prowadzimy kontroli tego na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze z wygranej. Istotne jest jednakże, i o to pytamy w kolejnym roku, w jaki sposób wygrana przyczyniła się do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Jak zostały wykorzystane wygrane środki - na zakup materiałów lub wyposażenia, szkolenie pracowników, utrzymanie płynności finansowej itp.

  Co się wygrywa zdobywając Nagrodę Publiczności?

  Nagroda Publiczności jest w tym roku nagrodą finansową. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma pamiątkową statuetkę oraz 3 000 złotych.

  Czy wygrane w Konkursie pieniądze należy traktować jako pomoc de minimis?

  Nie. Środki finansowe przeznaczone na nagrody w Konkursie pochodzą ze źródeł prywatnych, nie stanowią zatem pomocy de minimis.

 • Dokumenty

  Regulamin

  Konkurs[eS]

  Zanim zaczniesz wypełniać formularz

  zapoznaj się z jego Regulaminem >

  Wzór

  formularza zgłoszeniowego

  Pamiętaj, że zgłoszenie odbywa się na podstawie formularza on-line.

  Wzór

  formularza nominacji

  Pamiętaj, że nominacja odbywa się na podstawie formularza on-line.

 • Laureaci 7. edycji Konkursu [eS]

  Spółdzielnia Socjalna Dalba

  Nagroda Główna

  i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017

  Dalba prowadzi pierwszy w Polsce spółdzielczy browar. Obok produkcji realizuje szereg działań na rzecz rehabilitacji i integracji pracowników, m.in. pierwszy na świecie nurkowy kurs kwalifikacyjny dla chorych z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawni pracownicy pracują zarówno w browarze przy procesie produkcji piwa, jak i w pubie. Przedsiębiorstwo wzorowo łączy funkcje społeczne i biznesowe, odważnie sięgającemu po niestandardowe metody terapii, ale też z nietuzinkowym podejściem do własnej produkcji. Ostatnio podbili rynek serwując piwo z dodatkiem bursztynu.

   

  Więcej na: www.browarspoldzielczy.com

  fot: facebook.com/browarspoldzielczy

  Spółdzielnia Socjalna Margines

   

  Nagroda "Pomysł na Rozwój"

  Spółdzielnia w sposób świadomy i odpowiedzialny, niezmiernie konsekwentnie, trzyma się w swojej działalności wartości związanych ze spółdzielczością i zrównoważonym rozwojem. Spółdzielnia zatrudnia między innymi migrantów politycznych i ekonomicznych, stosując przy tym innowacyjne metody zarządzania i organizacji pracy. Dotąd znaliśmy ich ze znakomitych dań kuchni wegańskiej, serwowanych w Lokal Vegan Bistro. Teraz wiemy już, że pomysł na otwarcie pierwszej w Polsce wegańskiej cukierni Lokal dela Krem – też był znakomity.

   

   

  Więcej na: facebook.com/spoldzielniamargines

  fot: jw

  Spółdzielnia Socjalna FURIA

  Nagroda "Odkrycie Roku"

  Znakiem firmowym FURII stały się poduszki, przytulanki i zabawki, dekorowane ręcznie lub z wykorzystaniem haftu komputerowego. Spółdzielnia zajmuje się też szyciem galanterii filcowej: toreb, teczek, etui oraz tekstyliów przygotowywanych na indywidualne zamówienie klienta. A przy tym przedsiębiorstwo jest naprawdę dobrym miejscem pracy. Zastosowania metoda przygotowania do pracy i utrzymania zaangażowania pracowników działa. Sposób rekrutacji nowych osób, forma ich zatrudnienia, potrzeby i możliwości zespołu, zakres działania, infrastruktura i sposób produkcji, oczekiwania kontrahentów – wszystko co ma znaczenie zostało uwzględnione i przełożone na specyficzne potencjały osób ze spektrum autyzmu.

   

  Więcej na: www.spoldzielnia-furia.pl

  fot: facebook.com/spoldzielniafuria/

  Dobra Spółdzielnia Socjalna

  Nagroda Publiczności

  Dobra Spółdzielnia Socjalna prowadzi w Poznaniu Dobrą Kawiarnię. Większość produktów proponowanych gościom, wytwarzanych jest na miejscu. Spółdzielcy wypalają też własną kawę pod marką „Dobra kawa”, którą można wypić na miejscu lub zabrać paczkę z ziarnami do domu. Wyrabiają też własny chleb, który przygotowują bez zbędnych dodatków i ulepszaczy. A oprócz tego w Dobrej lepią dobre pierogi i pieką dobre ciasta i ciasteczka. Cześć personelu Dobrej Kawiarni stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

   

  Więcej na: www.dobra.com.pl

  fot: facebook.com/DobraKawiarnia

  Spółdzielnia Socjalna Parostatek

  Nagroda Pozaregulaminowa FISE

  Parostatek otrzymał tę nagrodę za odwagę wychodzenia naprzeciw nowym potrzebom klientów i rynkowym trendom. Spółdzielnia funkcjonuje na rynku pod dwiema markami. Studio Ilustratorsko-Projektowe Dinksy zamienia trudne treści, w proste obrazki po to, żeby - jak sami mówią - ludziom było łatwiej zrozumieć świąt w którym żyjemy. Druga obszar ich działalności i drugą marka wykreowania przez Spółdzielnie to „Żywa Architektura”. W jej ramach tworzą naturalne place zabaw, tunele i altany. Wykorzystują do tego celu sadzonki wierzby, które raz posadzone, żyją przez lata.

   

  Więcej na: www.parostatek.com

  fot: facebook.com/Parostatek

  Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół

  Nagroda za najskuteczniejszą promocję i komunikację

  Spółdzielnia prowadzi w Poznaniu Restauracje Wspólny stół, oferuje też usługi cateringowe. Przy większych zleceniach współpracując z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Zatrudnia osoby, które na różnych etapach życia były zagrożone bezdomnością, ale także studentów resocjalizacji i pedagogiki oraz profesjonalistów z zakresu gastronomii. Spółdzielnia otrzymała tę nagrodę za świetną, profesjonalną, spójną z tożsamością organizacji komunikację i promocję, za umiejętne wykorzystanie narzędzi marketingowych oraz
  znakomitą jakość usług i piękną opowieść, jaką piszę przedsiębiorstwo.

   

  Więcej na: www.wspolnystol.org

  fot: facebook.com/restauracjawspolnystol

  Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka

  Wyróżnienie

  Gospoda Jaskółeczka prowadzi działalność gastronomiczną i cateringową. Strategią leżącą u podstaw działalności przedsiębiorstwa jest wykonywanie usług wysokiej jakości, oferowanie potrawy robionych z sercem, w przystępnych cenach i dbanie przy tym o profesjonalną i życzliwą obsługę gości. Przedsiębiorstwo z powodzeniem wykorzystuję też swoją przestrzeń na działania integrujące lokalną społeczność w ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych na radomskim Michałowie. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i osoby chorujące psychiczne.

   

  Więcej na: www. jaskoleczka.pl

  fot: facebook.com/Gospoda.Jaskoleczka.Radom

 • Kontakt

  Masz pytania, skontaktuj się z nami.

   

   

  Organizatorem

  Konkursu [eS] jest

   

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

  0-657 Warszawa,

  Pl. Konstytucji 5 lok. 14

   

  fise.org.pl

  22 622 16 87

  konkurs@fise.org.pl

 • Trwa głosowanie publiczności!

  To Wasze głosy przesądzą o tym, kto w tym roku dostanie Nagrodę Publiczności.

  Jej laureat otrzyma statuetkę i 3000 złotych.

  Zagłosuj >

  Harmonogram 8 edycji

  Konkursu [eS]

  Zobacz>

  Partnerzy Konkursu

  Nagroda Publiczności znów będzie nagrodą finansową.

  Zobacz wszystkie nagrody 8. edycji >