• W 7. edycji Konkursu [eS] Nagroda Publiczności jest nagrodą finansową. Dajcie znać, do kogo Waszym zdaniem powinno trafić 3000 złotych.

  Głosowanie trwa do 23 października 2017(do północy).

 • Aktualności

   

   

   

  Zakończyliśmy nabór aplikacji konkursowych

  16/07/2017

  Zakończyliśmy nabór aplikacji konkursowych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wystartować w tegorocznej edycji.  Teraz pracę rozpoczną eksperci ekonomiczni i społeczni. Wyniki pierwszego etapu oceny poznamy w pod koniec sierpnia.

  Chcesz przedłużyć prawo do posługiwania się Znakiem [eS]?

  16/06/2017

  Taką możliwość mają przedsiębiorstwa, które nie wystartują w tym roku w Konkursie [eS], ale chciałyby dalej używać Znaku [eS] certyfikującego ich produkty/usługi.

   

  Więcej informacji na www.znak.es

  Rozpoczęliśmy nabór aplikacji w 7 edycji Konkursu [eS]

  16/06/2017

  Od dziś do 16 lipca można się zgłaszać do 7. edycji Konkursu [eS]. Przedsiębiorcy społeczni, czekamy na Wasze zgłoszenia. Opowiedzcie nam o tym, co robicie. Emocje i nagrody czekają!

 • Nagrody

  Konkurs [eS] jest okazją do zdobycia nagród finansowych i mentoringu.

  W tym roku do zdobycia będzie:

  Nagroda Główna

  15 000 złotych

  Nagrodę Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł "Przedsiębiorstwa Społecznego Roku" zdobywa jedno przedsiębiorstwo społeczne najlepiej radzące sobie na rynku, oferujące produktów lub usług wysokiej jakości i mające przy tym istotny wpływ na rozwiązanie ważnego problemu społecznego.

  Pomysł na Rozwój

  10 000 złotych

   

  Nagroda ufundowana przez Fundację BGK. Rada Konkursu nagrodzi nią przedsiębiorstwo wyróżniające się innowacyjnością w działaniu.

  Odkrycie Roku

  5 000 złotych

  Nagroda TISE dla organizacji działającej co najmniej od dwóch lat ale nie dłużej niż 3 lata, zgłaszającej się do konkursu po raz pierwszy i rokującej - zdaniem Rady - największe nadzieje na przyszłość.

  Nagroda Publiczności

  3 000 złotych

  Przyznawana na podstawie internetowego głosowania publiczności, przeprowadzonego na stronie Konkursu: www.konkurs-es.pl.

  Nagroda ANG

  3 000 złotych

  Nagroda ANG Spółdzielni. Rada Konkursu nagrodzi przedsiębiorstwo, które najefektywniej promuje swoją ofertę i prowadzi przejrzyste działania komunikacyjne.

  3 wyróżnienia TISE

  po 1500 złotych

  dla najwyżej punktowanych finalistów Konkursu, którzy nie otrzymali innych nagród.

  Wyróżnienie PwC

  1 000 złotych

  Wyróżnienie PwC przyznajemy za konsekwencję w działaniu i systematyczne podnoszenie kompetencji biznesowych.

  Mentoring PwC

  Nagrodą niefinansowa w formie mentoringu biznesowego dla liderów przedsiębiorstw społecznych.

 •  

   

   

   

  Nagradzamy tych, którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

   

 • Rada Konkursu

   

  Rada Konkursu skupia osoby odgrywające w obszarze ekonomii społecznej rolę autorytetów oraz osoby o ugruntowanej pozycji w instytucjach finansowych lub biznesowych. Zadaniem Rady jest dokonanie wyboru laureatów Konkursu spośród finałowych zgłoszeń, rekomendowanych przez Zespół Ekspertów.

 • Członkowie Rady Konkursu

  Henryk Wujec

  Fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa. Działa w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (www.skes.pl). Jest zastępcą przewodniczącego zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej. Był doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.

  Anna Gajewska

  Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w BGK. Od 2012 zaangażowana w krajowe projekty wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, realizowane przez BGK. Aktualnie odpowiedzialna za wdrożenie i obsługę projektu finansowania przedsiębiorstw społecznych, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Zbigniew Gajewski

  Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan oraz dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości młodych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ekspertem ośrodka THINK TANK, członkiem rad Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Były pracownik naukowy, dziennikarz biznesowy, redaktor i wydawca.

  Włodzimierz Grudziński

  Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2007 był Prezesem Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE SA. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Związku Banków Polskich. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, zasiada w Radach Nadzorczych TISE SA, Blikle SA oraz w Radzie Fundacji Zdrowie.

  Małgorzata Marek

  Manadżer ds. odpowiedzialnego biznesu PwC w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Od kilku lat wspiera przedsiębiorstwa społeczne dzieląc się z nimi wiedzą, jak również propagując w środowisku biznesowym współpracę z nimi. Uczestniczyła lub uczestniczy w pacach: Zespołu ds. odpowiedzialnych przedsiębiorstw powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, grupach roboczych przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polsko-Brytyjskiej Izbie Handlowej, komitecie ds. CSR przy Francuskiej Izbie Przemysłowej.

  Artur Nowak-Gocławski

  Szef Grupy ANG, która skupia firmy rozwijające projekty związane z finansami i spółdzielczością. Zwolennik społecznościowego podejścia do budowy kultur organizacyjnych, zrównoważonego biznesu i społecznej odpowiedzialności firm. Założyciel i szef powstałej w 2013 r. Fundacji „Będę Kim Zechcę”. Pomysłodawca i inicjator wielu projektów promujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (m.in. NieNieOdpowiedzialni.pl), aktywnie działa w organizacjach społecznych i branżowych, bierze udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych. Autor artykułów traktujących o odpowiedzialnej branży finansowej i zaangażowaniu społecznym biznesu.

  Karol Sachs

  Architekt urbanista. Jest Prezydentem FEBEA. Od 1982 r. pracuje dla banku Crédit Coopératif, w którego Dyrekcji Generalnej odpowiada za kwestie związane z solidarnym i alternatywnym finansowaniem. W 1990 roku był inicjatorem utworzenia BISE S.A., a w 2001 r. pracował nad uruchomieniem FEBEA. Jest wice-prezydentem SEFEA (Société Européenne de Finances EthiquesAlternatives) w Padwie i wice-prezydentem spółki COOPEST w Brukseli.

  Joanna Wardzińska

  Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność elektroniczna aparatura medyczna. Od 1994 roku związana z ekonomią społeczną poprzez pracę w grupie banku BISE S.A. W latach 1996 – 2007 była członkiem zarządu, wiceprezesem banku BISE S.A. Od 2009 roku jako wiceprezes TISE zajmuje się finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej, jest członkiem „Zespołu ds. rozwiązań systemowych dla ekonomii społecznej”, zasiada w Radach Nadzorczych: Fundacji Partnerstwa dla Środowiska, Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej, ABC SA.

 • Partnerzy i Patroni Konkursu

  To dzięki ich zaangażowaniu możemy nagradzać przedsiębiorców społecznych.

   

   

  patronat merytoryczny

  patronat medialny

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  Jak mogę się zgłosić do Konkursu [eS]?

  Chcąc zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz on-line i wysłać wymagane załączniku drogą mailową na adres konkurs@fise.org pl do 16 lipca 2017.

   

  UWAGA! Formularza zgłoszeniowego nie da się zapisać do późniejszej edyzji. Radzimy wypełnić go najpierw w wordzie, a potem tylko przykleić przygotowaną treść do formularza on-line.

   

  Pobierz formularz zgłoszeniowy w edytowalnym pliku >

  Na co mogę przeznaczyć wygrane w Konkursie pieniądze?

  Nie prowadzimy kontroli tego na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze z wygranej. Istotne jest jednakże, i o to pytamy w kolejnym roku, w jaki sposób wygrana przyczyniła się do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Jak zostały wykorzystane wygrane środki - na zakup materiałów lub wyposażenia, szkolenie pracowników, utrzymanie płynności finansowej itp.

  Kto może zgłosić się do Konkursu?

  W Konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty:

   

  - organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą. Nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

  - organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;

  - spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

  - spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

  - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;

  - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   

  Zobacz pełną wersję Regulaminy>

  Które podmioty nie mogą wziąć udziału w Konkursie?

  W konkursie nie mogą wziąć udziału:

   

  - Laureaci nagrody głównej Konkursu przed upływem dwóch lat od wygranej edycji.

  - Fundacje i stowarzyszenia prowadzące wyłącznie działalność odpłatną statutową

  - Centra Integracji Społecznej
  - Zakłady Aktywności Zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego

   

  Oznacza to, że do udziału w Konkursie mogą się zgłosić jedynie zakłady aktywności zawodowej, które prowadzone są przez stowarzyszenia lub fundacje.

  Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne i Znak [eS] – jak są powiązane?

  Aby otrzymać Znak [eS] należy wziąć udział w Konkursie. Przedsiębiorstwa społeczne, które w ocenie zespołu ekspertów wykażą się odpowiednim poziomem stabilności finansowej, wysoką jakością produktów i/lub usług oraz wykażą istotny społeczny wymiar swego działania, dostaną prawo posługiwania się Znakiem [eS].

   

  Można też przedłużyć prawo do posługiwania się Znakiem [eS] na kolejny raz, bez startowania w Konkursie. Więcej informacji na ten temat na www.znak.es

  Czy załącznikiem do formularza zgłoszeniowego mogą być dokumenty finansowe, które nie są zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie?

  Tak, można załączyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zatwierdzoną przez organ zarządzający podmiotu - zarząd. Dokumenty te nie muszą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie podmiotu.

  Co się wygrywa zdobywając Nagrodę Publiczności?

  Nagroda Publiczności jest w tym roku nagrodą finansową. Laureat Nagrody Publiczności otrzyma pamiątkową statuetkę oraz 5 000 złotych.

  Czy wygrane w Konkursie pieniądze należy traktować jako pomoc de minimis?

  Nie. Środki finansowe przeznaczone na nagrody w Konkursie pochodzą ze źródeł prywatnych, nie stanowią zatem pomocy de minimis.

 • Dokumenty

  Regulamin

  Konkurs[eS]>

  Formularz zgłoszeniowy do Konkurs [eS] - wzór >

  Deklaracja Aplikującego>

  jedyny dokument, który należy wypełnić, podpisać i wysłać do nas w wersji papierowej

 • Laureaci 6. edycji Konkursu [eS]

  Zakład Aktywności Zawodowej Caritas

  Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2016

  OFERUJE catering oraz zestawy obiadowe ”na miejscu” w Siedlcach przy ul. Chopina 10 oraz dania „na wynos” i z dostawą. Specjalność kuchni to pierogi: słodkie i słone na wiele sposobów oraz torty bezowe.

  Warte podkreślenia jest to, że ZAZ współpracuje z innymi podmiotami ekonomii społecznej, np. Spółdzielnią Socjalną Karima w ramach programu „ Niania na imprezy” oferuje klientom profesjonalną opiekę i animację dla dzieci podczas realizowanych u nas imprez okolicznościowych. Jest także inicjatorem pomysłu na stworzenie Regionalne Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

   

  Więcej na: www.zaz-siedlce.pl

  fot: Magda Klimczak

  Spółdzielnia Socjalna Dalba

  Nagroda Fundacji BGK "Pomysł na Rozwój"

  Nagroda za najskuteczniejszą promocję i komunikację

  PROWADZI pierwszy w Polsce spółdzielczy browar. Wpisuje się ze swoją ofertą w modę na piwa rzemieślnicze tzw. craftowe. Niepełnosprawni pracownicy pracują zarówno w browarze przy procesie produkcji piwa, jak i w pubie. Obok produkcji realizuje szereg działań na rzecz rehabilitacji i integracji pracowników, m.in. pierwszy na świecie nurkowy kurs kwalifikacyjny dla chorych z niepełnosprawnością intelektualną.

   

  Więcej na: www.browarspoldzielczy.com

  fot: jw

  Spółdzielnia Socjalna Margines

  Nagroda "Odkrycie Roku"

  PROWADZI Lokal Vegan Bistro. oferuje też wegański catering. W sposób naturalny i nienachlany promuje weganizm, zdrowy styl życia, ale także idee równościowe, sprawiedliwego handlu oraz pomocy uchodźcom. Wiele z produktów spożywczych używanych na co dzień w kuchni pochodzi od lokalnych producentów lub ma certyfikat ekologiczny. Poza tym w Lokalu stosowane są środki chemiczne i opakowania jednorazowe droższe, ale naturalne i biodegradowalne.

   

  Więcej na: facebook.com/spoldzielniamargines

  fot: jw

  Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

  Nagroda Publiczności

  OFERUJE usługi budowlane, remontowe, pielęgnację zieleni, odśnieżanie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, hal, a także gadżety reklamowe: breloczki, podkładki, grafika na ceramice i tekstyliach. Stosuje elastyczne formy zatrudnienia, nienormowany czas pracy, żeby zatrudnieni rodzicie mogli godzić życie rodzinne i zawodowe. Arte zatrudnienie osobą, które miały dużą trudność w odnalezieniu się na rynku pracy.

   

  Więcej na: www.arte.bielawa.pl

  fot: .facebook.com/ARTEWSS

  Stowarzyszenie Emaus

  Nagroda Laureatów

  Pozyskuje, naprawia i sprzedaje używane meble, sprzęt gospodarstwa domowego AGD/RTV, ubrania, buty, ceramikę, artykuły dekoracyjne, użytkowe – wszelkiego rodzaju – sprzęt sportowo-rekreacyjny, narzędzia, obrazy itp. dając im drugie życie, a przy okazji daje zatrudnienie osobom, które miały trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Zasadą jest, że zbiera rzeczy nadające się do użytku zgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem. W przypadku rzeczy zbyt zniszczonych i trwale zepsutych oferuje klientom ich wywóz odpłatnie wg. ustalonego cennika.

   

  Więcej na: www. emaus.lublin.pl

  fot: FISE>

  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO

  Wyróżnienie PwC

  OFERUJE materiały konferencyjne, gadżety reklamowe, nadruki oraz torby i ubrania własnego projektu. Spółdzielnia została powołana do życia w kwietniu 2012 r. przez grupę młodych ludzi, którzy postanowili samodzielnie stworzyć dla siebie miejsca pracy. Są wśród nich projektanci wnętrz i wzornictwa przemysłowego, rękodzielnicy, artyści oraz specjaliści od marketingu i promocji. Duży wzrost zamówień w 2015 r. spowodował, że nawiązali stałą współpracę z innymi przedsiębiorstwami społecznymi, w których pracują osoby (niegdyś) bezrobotne i z niepełnosprawnościami. W ten sposób zrealizowali na przykład duże zamówienie na materiały konferencyjne na tegoroczny szczyt NATO.

   

  Więcej na: facebook.com/PracowniaPANATO

  fot: .jw

 • Kontakt

  Masz pytania, skontaktuj się z nami.

   

   

  Organizatorem

  Konkursu [eS] jest

   

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

  0-657 Warszawa,

  Pl. Konstytucji 5 lok. 14

   

  fise.org.pl

  22 622 16 87

  konkurs@fise.org.pl